• Avlackering
  Avlackeringsprodukter för alla typer av pulver- och våtfärger samt ED-lack. Produkterna är framtagna för att vara högeffektiva vid låga process-temperaturer.
 • Produkter
  Chemstore levererar allt från avfettning till avancerade färgkoaguleringssystem. Vi samarbetar med marknadsledande tillverkare för att säkerställa högsta möjliga kvalité på våra produkter.
 • Vision
  Vision
  Vi drivs av tanken att allt kan göras bättre. Vi lägger största vikt i att ni som kund skall vara nöjd med våra produkter. Tillsammans med våra kunder driver vi utvecklingen framåt!
 • Om oss
  Om oss
  Vi på Chemstore är till för Er som kund. Vi har alla lång erfarenhet av processkemi för den tillverkande industrin. Som kund till oss har du alltid tillgång till din personliga kontaktperson hos oss. Välkommen!

Dessa kemikalier är till för att fälla och flocka ut partiklar och föroreningar i sköljvattensystem. Produkterna används med framgång i kommunala reningsverk och industriella vattenreningsanläggningar där höga krav finns på vattenutsläppen.

hebro®flock 2008 skapar mycket snabbt en balanserad flockning och reagerar snabbt för bästa effektivitet. Låg förbrukning och snabb reaktionshastiget ger samtidigt en mindre slammängd att ta hand om.

Praestol A 3040 L är lämpligt vid flockning av suspenderade ämnen, framför allt hydroxidslam, lera och oorganiska föroreningar. Produkten används inom gruv- och metallnäringen samt vid kemisk processindustri. Brett användningsområde.

hebro®flock S är utvecklad att användas för att fälla metalljoner ur förorenat vatten. Är givetvis utvecklad att fungera även då vattnet är förorenat med komplexbildare.

hebro®flock 2008

Praestol A 3040 L hebro®flock S
Typ Flockmedel Flockmedel Fällningskemikalie
Form Pulver Flytande Flytande
Lämplig vid Hög torrhalt
Färginnehåll
Hydroxidslam
Suspenderade ämnen
Tungmetaller
Komplexbildare
Mer information